HemMiljö, Återvinning, AvfallMiljöpolicy

Miljöpolicy

HSBs Brf. Friggagatan ska i samband med beslut om åtgärder, inköp, planering etc. göra en analys av miljökonsekvenserna med avseende på följande övergripande områden:

  • BOENDEMILJÖN: Eftersträva en god och säker boendemiljö där skaderisker och sanitära olägenheter som kan medföra men för de boendes hälsa och välbefinnande ska utredas och åtgärdas. Detta omfattar också vår gård, vårt garage och andra gemensamma utrymmen och lokaler.
  • ÅTERVINNING: Eftersträva förbättrad återvinning och källsortering av skräp och sopor.
  • ERGONOMI OCH KRETSLOPP: Prioritera produkter som är säkra för avsedd användning, energieffektiva och miljöanpassade så att de kan återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett säkert sätt.
  • ENERGI: Eftersträva att energi används med sparsamhet i all verksamhet och investera i energibesparande åtgärder, så att energiutnyttjandet kan förbättras.
  • OMVÄRLDSPÅVERKAN: Försöka påverka miljöutvecklingen i vårt närområde så att t ex trafiksäkerheten förbättras och trafikens negativa inverkan på de boendes hälsa kan minskas.
  • REGELVERK: Uppfylla eller överträffa alla myndighetskrav om miljön som det åligger vår bostadsrättsförening att uppfylla och andra tillämpliga frivilliga krav.

Varje anställd och varje person som utför tjänster i föreningen förväntas följa policyn och rapportera eventuella miljö-, hälso- eller säkerhetsproblem till föreningens styrelse.
För att underlätta att denna målsättning kan uppnås bör följande åtgärder vidtas:

  • Förbättra styrelsens och de boendes kunskap och medvetenhet om miljöregler och miljöförbättrande åtgärder genom att kontinuerligt samla in och lämna information samt publicera lägesrapporter.
  • Granska och utvärdera hur föreningen efterlever policyn och om möjligt mäta hur miljöframstegen fortskrider och regelbundet rapportera till föreningens medlemmar och andra intressenter.

DENNA MILJÖPOLICY HAR ANTAGITS AV STYRELSEN FÖR HSBs BRF. FRIGGAGATAN
VID STYRELSEMÖTE 07-03-06

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.