Hem » Liggaren

Liggaren

14-10-08 har expeditionen bemannats av: Annett & Jan

 

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

199

7A Bor på 7:e vån och saknade väre förra vintern. Vill ha kontroll på radiatorerna/termostater innan vinter kommer

3

GFS/Jan

65

P-plats 3030. Fjärrkontrollerna fungerar inte till porten.

4

Jan/Låsmontage

169

P-plats 3032. Fjärrkontrollen fungerar ej till inre porten

4

Jan/Låsmontage

73

4A Får in mycket damm genom tilluftsdonet. APS var där tidigare i år men någon förbättring har inte skett.

3

Lars/APS

 

14-10-01 har expeditionen bemannats av: Arne & Jan

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

158

Fjärrkontrollen fungerar inte till inre porten

Jan/ Låsmontage

79

Fjärrkontrollen fungerar inte till inre porten.När el:en stängdes av i garaget visade det sig att batteri back-up:en inte fungerade. Fjärrkontrollerna måste programmeras om.

Jan/Låsmontage

63

7B Comhem jacket i vardagsrummet är ur funktion. Ytterligare 2 lgh påträffade där TV ej fungerar. Flera renoveringsarbeten pågår i uppgången. Comhem kommer på tisdag. 154065

Jan/Arne

12 av 20 garageplatsinnehavare har bekräftat att de fått information om renoveringen

 

14-09-24 har expeditionen bemannats av: Jan

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

100

Önskar fortsätta med 2:hands uthyrning till 22.6.15

4

Styrelsen

52

144

Klagar på att Gästrummet var ostädat. Har skickat bildbevis Vill ej betala hyra. Har den tillbaka.Har framfört klagomålet till gästen innan, lgh 144 och behållit depositionen.

72

Önskar en skyddsmatta för hiss golvet som skall användas vid renoveringsjobb

3

Jan

19

Skall renovera och bl.a följande frågor:-får man sätta upp markis över uteplatsen? För man byta ut en radiator? Måste inspektionsluckan ibadrummet vara synlig och lätt åtkomlig? 0730-223118

4

Styrelsen/

14-09-18 har expeditionen bemannats av: Agneta & Jan

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

1 & 4

Vill att förskolan låser grindarna vid dagens slut samt att det är låst under helgen. Enligt lgh- innehavarna är det föräldrar från hela kvarteret som vistas där.

4

Jan/ Förskolan

167

Lgh-innehavaren är nu enligt Nabo mycket sjuk men får ingen vård utan skickas hem, vilket leder till problem även med grannarna. Nabo har kontakt med sjukvården

5

Nabo/Jan/Annett

35

Det fasta fönstret bredvid balkongdörren ”läcker” in smuts och fukt 0704-043572

4

GFS/Arne

133

Droppande ljud från hängränna. Har haft detta problem tidigare

3

GFS

111

Har en skev och svårstängd balkongdörr. Har ej rapporterat detta tidigare. 0702-214600

3

Arne

14-09-03 har expeditionen bemannats av: Carl & Jan

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

67

Har lämnat renoveringsanmälan. Skall renovera hela lägenheten och sedan sälja
Inspecta har vid besiktning påtalat brister hos hiss på Frigga 1A och Odin 3B. Det är ”brister som inte utgör omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa”

4

Jan/ Vinga Hiss

47

5B Har ljud i avloppet. Förekommit tidigare men försvann efter högtrycksspolning. Låter som röret håller på att sätta igen

3

GFS

Låset till tvättstuga Frigga 1 fungerar ej. Kodlåset sitter på handtaget. Dags att byta

4

Jan/ Låsmontage

 

14-08-27 har expeditionen bemannats av: Ingemar & Jan

 

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

7A Dörrautomatiken för hissen på entréplan har är trasig. Kan man koppla bort, den handikappade som lät installera bor ej längre i fastigheten

4

Jan/GFS

3A Vid ett strömavbrott fungerade inte passersystemet. Vill att vi kontrollerar batteri back-up

3

Jan/ Låsmontage

168

5A Menar att tvättstugorna behöver ny städutrustning samt dammsugning av fläktar och rör

3

Jan/GFS

167

Lgh 167 under en längre tid varit i obalans och stört grannarna. Polis och sjukvård har varit inkopplad. Ärendet ligger nu hos Nabo

3

Nabo

119

Har en fördröjning på varmvattnet. Varje gång kranen öppnas tar det 3-4 min innan varmvattnet kommer. Saknar värme på radiatorn i badrummet 0701-857607

4

GFS/Sören

24,27

läcka från toalettens vatten påfyllnadsrör i lgh 27 har medfört takdropp i lgh 24. Anmält till LF

4

Jan

7B Vid kraftiga regn läcker vatten ner till källarförråden. Läckan är inte funnen. Vi avvaktar mer regn. Förrådsinnehavarna har uppmanats att kontrollera sin a förråd.

3

Arne/Ingemar

 

14-08-13 har expeditionen bemannats av: Annett & jan

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

176

177

5A De kapade tele och fiber kablarna är nu ersätta med nya, men troligen är några kablar växlade. Lgh 176 har fått kabeln för 177?

4

Jan

96

3B Lägenhetsinnehavaren fann måndag morgon en man sovande på trappan upp till vinden. Lyckades inte väcka honom. Vid 10-tiden var han försvunnen. Inga inbrott har rapporterats.

3

GFS/Jan

Eftersom nivån på ”nya” Odinsplatsen är högre än tidigare skall Trafikkontoret ombesörja höjning av dörren/tröskeln till expeditionen. Även justering av plattorna mellan dörr och brunn skall göras. Fallet från Barekos dörr skall också åtgärdas. Göteborgs Glasmästeri kommer fredag morgon 15/8

4

Arne/Ingemar

 

14-08-07 har expeditionen bemannats av: Jan

 

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

159

Vattenläckage i källarförrådet. Vid en besiktning visade det sig att vatten/fukt fanns inte bara i detta förråd utan även i korridoren mellan 159 och 184. Kraftiga regn hade förekommit dagarna innan

4

Arne/GFS

167

Hävdar att vattentrycket i duschen är för lågt. 031-155767

3

GFS

21

Tycker Gästrummet är för varmt

4

Styrelsen

103

Tycker Friggasalen är för varm

4

Styrelsen

66

Önskar att rökförbud införs för balkongerna. Hänvisar till §38 i våra nya Stadgar (utsätta grannar för hälsorisk)

4

Jan/Styrelsen

Haft besök av Pontus Mönell, en av fyra delägare till Glenns. Vill hyra Barekos lokal.

 

14-07-30 har expeditionen bemannats av: Ulf & Jan

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

34

Frigga 3C Upplever cykelrummet som trångt. Vill ha tillgång till annat cykelrum eller att vi röjer i detta rum. Tycker även att rummet behöver städas.Påpekar att fasadtvättfirman gjort märken i asfalten

3

3

Jan/Arne

Styrelsen

201

Hyrt gästrummet v 30. Det var väldigt värm i rummet. Inga fönster går att öppna. Ventilationen obefintlig? Gästerna kunde inte bo i rummet. Önskar kompensation ( har betalat för 7 nätter, 2.100:-)

4

Styrelsen

77

Lämnat in renoveringsanmälan gällande badrum

104

Önskar hyra ut i 2:a hand pga studier i Borås

4

Styrelsen

Höjdjusteringen av gallret i grillen kärvar.Föreningens förråd av filter 23,5 x 56,5 x 2 cm till spiskåpa är slut. Behöver 10 st

3

GFS

Fogmassan på förskolans gård är nu täckt så att barnen inte kan äta av den.
De nya tele och ”fiber”-kablarna för 5A är färdigdragna denna vecka. Sista biten, från trapphuset in i lägenhet, gör när tillgång till lägenheten ges.

 

14-07-02 har expeditionen bemannats av: Lars & Jan

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

168

Klagar över att nyinflyttade inte följer ordningsreglerna för renoveringsarbeten (spikande på kvällar).Vill ha ersättning för ökade telefonkostnader beroende på den kapade telekabeln på 5A

4

3

Jan

Jan/lgh159

160

KF meddelar att de betalningssäkrat denna lägenhet

51

Vill ha annan behörighet på passerbrickor så att det blir kortare väg till p-platsen

4

Jan

164

5A Önskar ersättning för uteblivet bredband

4

Jan

13

Vill kunna gå in från Friggagatan beroende på knäskada

3

Jan

Förskolan är nu stäng till 4/8. Ser gärna att vi har en lösning till problemet med fogmassan på gården.

5

Jan/Arne

159

Friman som renoverar badrummet har påtagit sig skulden för de kapade tele/bredbands kablarna. Deras försäkringsbolag LF är inkopplat. Nya kabeldragningar måste göras till varje lägenhet.

 

 

 

14-06-25 har expeditionen bemannats av: Ingemar & jan

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

116

1A Argt mail angående alla cyklar som står i barnvagnsrummet. Svarar att vi skall byta skyltarna till ”Barnvagnsrummet”

4

Jan

18

Önskar utdrag från lgh registret

4

Jan

181

Anmälan om renovering av kök

3

159

Vid renovering av badrummet kapades alla telekablar för uppgång 5A. Gäller både telias nät och föreningens fastighetsnät.

5

Förskolan har hört av sig gällande en fogmassa som finns på Förskolans gård. Fogmassan är mjuk och barnen äter av den. Den måste göras oåtkomlig för barnen.

5

Jan/GVV/GFS

 

14-06-11 har expeditionen bemannats av: Agneta & Jan

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

168

Klagar på grannarna. Lgh 174 arbetar på egen hand sent på kvällarna och helgerna. Vill att vi säger till. Lgh 162 som renoverar badrum skräpar ner och låter entrédörren stå öppen. Vill att vi säger till.

4

Jan

3C Önskar utrensning av cyklar samt ett cykelställ

3

Jan/Arne

 

21 maj har expeditionen bemannats av: Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

99

O 3A Får in matos i tilluftsdonen, både i hall och sovrum. GFS varit där men hänvisar till exp.

4

Lars/APS

35

Önskar att man kan boka gästrummet flera dagar utan att skriva in alla uppgifter för varje dag som bokas.

3

Ulf

46

Inkom för sent med en motion. Hon vill att Föreningen skaffar en dokumentförstörare som medlemmarna mot kostnadsersättning kan använda.

3

styrelsen

 

14 maj har expeditionen bemannats av: Ingemar Sjöstedt & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

39

Köpt 2 nya brickor, tar numera 80:-/st. Lämna i brevlådan

Jan

166

5A Har fått nyckel till BV på 7A

37

Rapporterar att hon fått vägglöss. Hon kontaktar nu Inspectera som är Länsförsäkringars saneringspartner.

5

Jan

Tempo önskar ytterligare fjärrkontroll+bricka 0708-769103

4

Jan

7A Hissdörren , KV, 7A har ett löst handtag

4

GFS

 

23 april har expeditionen bemannats av  Arne Holgersson & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

4 A Cykelrumsdörren går ej igen. Risk för cykelstöld. Dörren behöver höjas

3

GFS

4

Vill att snickaren som reparerar balkongdörrar prioriterar hennes dörr eftersom hon har svårt att stänga den 0734-054166

3

Arne

137

Vill att all grillning på gården upphör. Har foto som visar grillning med kraftig rökutveckling. Bor i markplan och har uteplats nära grillplatsen.

Styrelsen

 

16 april har expeditionen bemannats av  Annett Bawel & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

168

Tycker att Telias informatörer är påstridiga samt att de borde informera tydligare i förväg i entréer/hiss

3

Jan

95

Enligt Liggaren förra veckan klagade lgh 114 på störningar från lgh 95. Brev skickades till lgh 95 som kom hit och förklarade sig. Han medger att hög musik förekommit och att det är sonen (19 år) som spelar. Dock aldrig sent på kvällen. Sonen har blivit tillsagd. Jag sa att vi kontaktar lgh 114 om ett par veckor för att se om förbättring skett

4

Jan

201

Har haft problem med spisen (ena halvan fungerade inte). De ringde Siemens som var där och åtgärdade. En kabel var inte kopplad. Vi kom överens om att lgh betalar fakturan till Siemens och de får ersättning från föreningen (SEK 955:-).Har fått tvättstugelås

4

Jan

106

Lämnar p-plats 31

 

9 april har expeditionen bemannats av: Ulf Selstam & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

168

Har tidigare haft problem med ljudnivån på tilluften i hallen. Detta är nu betydligt bättre (APS har åtgärdat).Papperskorgen vid bankomaten är så full att skråpet blåser ned på trottoaren, ej Tempos ansvar.De nya blomlådorna behöver omgående ansning.I gallren kring fläktarna i torkrummen hänger mycket damm.

3

4

3

Jan

GFS

87

Har fortfarande 2 kalla radiatorer 152932 el 0704-151688

4

Jan/Sören

55

Eva Vestlund, som är lgh innehavare, har avlidit. Dottern orolig för obetalda månadsavgifter. Bouppteckning skall göras och lgh säljas 0704-013464

Jan

114

Odin 3A Mail från Jennifer Bake. Har stora problem med störningar från lgh 95 (Odin 3B). Ljudnivån från bashögtalarna är så hög att bord vibrerar. Har försökt tala med grannen men han avbryter samtalet. Enligt Jennifer lider även andra grannar ( inget rapporterat till exp). Störningarna har ökat senaste tiden. 031-10 20 52

5

Jan/Nabo

2 april har expeditionen bemannats av: Sven  Cristea & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

13

Har haft en diskussion i tvättstugan med lgh 7 om tvättider. Enligt lgh 13 resulterade detta i fysiskt våld från lgh 7 sida. 0733-563205

4

Jan

I källarkorridoren 7A tänds lamporna väldigt sent. Går det att rikta om sensorn?

4

GFS

 

26 mars 2014

Expeditionen bemannad av: Jan Olderin  & Lars Nilsson

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

10

Har haft inbrott i källarförrådet för 2 veckor sedan. Säger att det inte fanns några brytmärken på angränsande dörrar.Några dagar senare hade någon ställt stora mängder skräp vid hans p-plats nr 544. Undrar vad som händer, är han förföljd?

3

Jan

13

Har extra förråd. Kortläsaren till förrådet från 3C fungerar sällan som den skall (kortläsaren sitter på handtaget)

3

Jan/Låsmontage

 

19 mars 2014

Expeditionen bemannad av: Jan Olderin  & Ingemar Sjöstedt

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

163

Hävdar att det kommer in mycket damm i lgh. Efter en tids bortavaro ligger ett tjock lager i sovrummet.Har p-plats 171. Ovanför platsen finns ett galler där det kommer in skräp som hamnar på bilen.

3

Lars/APS

87

Har två kall radiatorer. Det kommer inget vatten vid avluftning. Tror att radiatorerna är tomma? 0704-151688

4

GFS/Sören

183

7A Har efter lgh-bygget blivit av med cykelrummet. Cykeln står nu i barnvagnsrummet. Hon har ingen nyckel dit och vill inte betala någon deposition för nyckeln. Får nu tillgång till cykelrum 7B 156245

3

Jan

 

12 mars 2014

Expeditionen bemannad av: Jan Olderin      

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

168

Undrar hur situationen är gällande renovering av fläkt lagren som väsnas

4

Jan/Lars

152

3A Vill ha information gällande handikappanpassning. Förbereder ansökan till kommunen för installation av dörröppnare. Vill ha rullstol i barnvagnsrummet.

3

Jan

133

Förbereder nu installation av vattenburen handdukstork. Sörens rör skall göra installationen.

3

Jan

99

Renoveringsanmälan inlämnad.
4A Fortsatta problem med Comhems kablar i denna uppgång. 5 lgh berörda.

4

Jan

 

 

5 mars 2014

Expeditionen bemannad av: Arne  Holgersson & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

83

– har fortsatt problem med Comhem sändningarna. Antennuttagen längs hela stammen är bytta. Ny felsökning skall påbörjas.-skräp har placerats bredvid p-plats 168. Önskar få detta avlägsnat.- en oregistrerad moped har stått parkerad på gården under en längre tid. Vill att vi ”lappar” den.

4

4

4

Jan

GFS

Jan

201

202

Källarförråds dörrarna är svåra att stänga. Byglarna ej på samma höjd

4

GFS

 

 

26 februari har expeditionen bemannats av: Ulf Selstam & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

168

5A Har problem med ventilationen, speciellt ljudnivån i tilluften. Har etablerat direktkontakt med APS 158140

4

Jan/Lars/APS

164

5A Saknar drag i kökskåpan vilket medför att matos ligger kvar i köket

4

Jan/Lars/APS

 

19 februari2014

Expeditionen bemannad av: Ulf Selstam & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

Endast nyckelhantering

12 februari 2014

Expeditionen bemannad av: Sven Cristea & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

99

Flyttar in 15 feb. Har fått info samt lånat nycklar
I övrigt endast bokningar och nyckelhantering.

 

5 februari 2014

Expeditionen bemannad av: Lars Nilsson & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

168

Har fortfarande ljud i tilluften i hallen. Har besökt lgh 174. Även han har detta ljud

4

Lars/APS

22

3C När hissen går uppåt slår hisskorgen i något. Låter som ett hammarslag. Mellan vån 1 och 2

4

Jan/Vinga

33

Köpt fjärrkontroll+bricka samt meddelat att gångdörren in till det gemensamma garaget inte reagerar med deras befintliga bricka

3

Jan/ Bernt

104

3A Har vibrationsljud med låg frekvens. Troligen från odör dödaren i soprummet.

4

GFS

[/box][/wpspoiler]

Januari 2014

29 januari 2014 

Expeditionen bemannad av: Ingemar Sjöstedt  & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

13

3B

Hissdörren på 4 vån. går ej igen tillräckligt för att kontakt skall erhållas( det är ej grus på tröskeln). Detta har hänt vid ett flertal tillfällen

5

Jan/Vinga

83

4A

Menar att städningen på våningsplanen varit dåligt under året.

4

Jan/WST

101

Grinden ut till Friggagatan går ej att öppna från insidan före kl 06.00. Har varit så i c:a 2 veckor.

4

GFS

6

Burdörren till p-plats 183 har blivit påkörd. Behöver justeras Eva 0768-150102 Lasse 0708-150514

3

GFS

22 januari 2014

Expeditionen bemannad av:  Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

25

Har bytt en blandare. Enligt hans rörmokare är Ballofixventilerna inte längre funktionsdugliga. Han har 4 st. Vill att föreningen byter dessa. Vad gör vi? 0762-466932

4

Styrelsen/jan

83

Har problem med Comhem signalen. Tidvis försvinner bilden. Han har kontaktat Comhem som lovat göra en felsökning i fastigheten. Vi avvaktar kontakt från Comhems entreprenör

3

Jan

168

Har fortfarande störande ljud från tilluften i hallen

4

Lars/APS

120

Nyinflyttad som fått info

133

Byte av kolfilterfläkt. Har ej hört från någon

5

Lars/Aps

128

Har kalla element i vardagsrum/kök.Balkongdörren svår att stänga , drar, dåliga tätningslister.Öppningsknappen på porttelefonen ur funktion 0707-404703

4

GFS

 

15 januari

Expeditionen bemannad av: Arne Holgersson  & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

120

Skall flytta 31 jan. Säger upp p-plats, lånar bomnyckel

4

Jan

13

3B Hittat nycklar till tvättbokningslåsSaknar ventilation i lägenheten

4

Lars/Jan

25

3C Balkongdörren går ej att stänga, illa på vintern 0762-466932

3

Jan

18

Önskar registerutdragFår man elda på uteplatsen?

5

3

Jan

Styrelsen

181

NamnändringarBalkongdörren svår att stänga, låset kärvar

4

Jan

12

Avboka Friggasalen 5/7 nytt namn Sundman, ny mail agnetas@live.sehar fått en fjärrkontroll för nya p-platsen 14399492. Lovat prov i 3 mnd. Vilket pris?

4

Jan

Styrelsen

87

vån1 Har två kalla element, GFS har varit där för avluftning men ingen förbättring

4

GFS/Jan

Odin 3A Lampa trasig källarplan

4

GFS

Nya Hemsidan ligger ute

 

8 Januari 2014

Expeditionen bemannad av: Annett Bawel & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

24

Skall renovera köket, har fått renoveringsanmälan. Ingen ny ventilationsdragning

2

66

Flyttar in 31 jan. Har fått information, ställt sig i garagekön.

3

Jan

53

Vill ha balkongdörren åtgärdad. Väldigt skev

4

jan

176

Önskar namnändringar porttelefon osv

3

Jan

23

Lånat ut A-nyckel+transporttillstånd med återlämnande om 1 år

3

Jan

Stor omsättning på nyckelhanteringen
Städtjejen har åter hittat kanyler under trappan i källarplanet på Friggagatan 3B

18 December 2013

Expeditionen bemannad av Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

24

Anmäler behov att balkongdörrsrenovering. Skev

3

Jan/Arne

100

Hyr idag ut i 2:a hand. Vill fortsätta med detta. Skall inkomma med skriftlig ansökan

4

Jan/Styrelsen

Extern hyresgäst av Friggasalen den 27/12. Boende på HSB Jästen. 0708-671621

Jan

137

Balkongdörren behöver målas. Bor i markplan 3381375

3

Jan/Arne

126

Tror att handtaget till balkongdörren går inom kort

4

Jan/Arne

109

Balkongdörr skev, går ej att stänga 0709-627630

3

Jan/Arne

11 December 2013

Expeditionen bemannad av Ulf Selstam & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

58

Har blivit av med ett armbandsur i motionsrummet. Vill att vi efterlyser.  Saeideh, 031-151360/0762-360 795

4

Jan/Ulf

I övrigt endast nyckelhantering

27 November 2013

Expeditionen bemannad av Ulf Selstam & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

5A Belysning trasig i entrén

5

GFS

7A Belysning trasig i entrén

5

GFS

7A Soprumdörrens stödben trasigt

3

GFS

129

Balkongdörr svår att stänga

3

Arne/Jan

126

Betong har lossnat från balkong taket

3

Arne

12

Balkongdörren går ej att stänga

3

Arne/Jan

167

Säger att belysningen är tänd hela tiden i soprum vid 1A

3

GFS/Jan

20 November 2013

Expeditionen bemannad av: Ingemar Sjöstedt & Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning av ärendet

Kontakt-
uppgift

Prioritet
1–5

Åtgärdas av

106

Önskar hyra ett extra källarförråd under 4 mnd 0704-242903

3

Jan

156

Har ett element som inte går att stänga av.

4

GFS

64

Köpt ny passerbricka 0010194233042

168

Har fortfarande ”motorljud” i tilluftskanalen

4

Lars/APS

88

Klagar på kall lgh

4

GFS

158

3A Klagar på kall lgh. GFS har avluftat och mätt förra veckan. Någon förbättring har inte skett

4

Lars

80

Lgh innehavaren har diskuterat med golvslipningsfirman om nya tapeter eller ersättning men inte kommit framåt. Vill att vi pratar med Polygon

4

Jan

13 November 2013

Expeditionen bemannad av: Jan Olderin

Lgh.

Entré

Beskrivning 

Kontakt-
uppgift

Prio
1–5

Åtgärdas av

158

Har väldigt kallt. GFS har luftat. Fortfarande kallt. Rören känns kalla. Bor på vån 7.Balkongdörren går ej att stänga i öppet läge 0701-715718

5

GFS

Arne

149

Har tappat en passerbricka. Vill spärra och köpa en ny

4

Jan

GFS

Nyckel AA11 kasseras och Tony får AA13

43

5B Elen försvann i halva lgh den 12 kl 17.00.Återkom vid 22.00 tiden. Försvann den 13 kl 17.00. Har ej återkommit 0760-071810

5

Jan/

80

Nya golv är lagda. Familjen har flyttat in igen. Vid slipning av betonggolven skadades tapeterna. Lgh-innehavaren vill nu ha nya tapeter eller ersättning

5

Jan/LF/Polygon

191

Balkongdörren svår att stängavill byta p-plats till en utan bur

3

Jan/Arne

133

Har kvar droppande från rännan ovanför 0704-616439

4

GFS

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.